อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสิงคโปร์

October 9, 2021
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสิงคโปร์

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสิงคโปร์  0กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสิงคโปร์  1

ชื่อโครงการ:อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสิงคโปร์

ที่ตั้ง:สิงคโปร์

เวลาสิ้นสุดโครงการ:2014